Overlijden in Nieuwerkerk aan den IJssel

Wanneer er zojuist een overlijden heeft plaatsgevonden dan kunt u voor een overlijden in Nieuwerkerk aan den IJssel contact met ons opnemen op telefoonnummer:

0182-373899 of 010-4585098

Deze nummers zijn vanzelfsprekend 24 uur per etmaal voor u bereikbaar. Wij zullen dan desgewenst zorgdragen voor het verzorgen van de overledene. Dit kunnen wij vóór u maar ook samen mét u doen. De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartverzorging biedt betrouwbare uitvaartverzorgers, zijn transparant in de kosten en rekenen geen provisies op ingekochte diensten of produkten. De keuze is altijd aan u. Vervolgens maken wij met u een afspraak op een moment dat het u schikt om de uitvaart te bespreken en vorm te geven.

Uitvaart Nieuwerkerk aan den IJssel

Indien de uitvaart in Nieuwerkerk aan den IJssel plaatsvindt dan zijn er tal van mogelijkheden voor de opbaring, voor de uitvaartplechtigheid of de kerkdienst en de begrafenis. Cremeren is in Nieuwerkerk aan den IJssel zelf niet mogelijk. Wel kunt u uiteraard gebruik maken van crematoria zoals bijvoorbeeld het crematorium Schollevaar in Capelle aan den IJssel en de diverse crematoria in Rotterdam, Zoetermeer of Gouda. In Nieuwerkerk aan den IJssel zelf zijn diverse Kerken, drie begraafplaatsen en diverse locaties voor de opbaring, plechtigheid en condoleance.

Begraafplaatsen Nieuwerkerk aan den IJssel

De Begraafplaatsen:
- Oude algemene begraafplaats/kerkhof, Kerklaan
- Hier worden echter geen nieuwe graven meer uitgegeven
- Begraafplaats Essehof, Kerkhofpad 1 (gelegen aan de Bermweg)
- De begraafplaats Essehof beschikt ook over een urnenmuur en een strooiveld.

Cremeren vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel

Dichtstbijzijnde Crematoria:
- Crematorium Schollevaar
- Crematorium Rotterdam (-Zuid)
- Crematorium Hofwijk

Opbaren in Nieuwerkerk aan den IJssel

De opbaring kan natuurlijk in de aula van de begraafplaats Essehof zijn maar kan doorgaans ook in de zorgcentra, al dan niet op de eigen kamer of in huis.

Vanzelfsprekend kunnen wij desgewenst de opbaring thuis verzorgen.

Over Nieuwerkerk aan den IJssel

Het ontstaan van Nieuwerkerk aan den IJssel ligt ver in de geschiedenis, rond het jaar 1250. De eerste vermelding over Nuwekerke, zoals het destijds heette, komt uit het jaar 1282 wanneer ene Traveys van Moordrecht leenman wordt van graaf Floris V van het gebied tussen Kralingen en Gouda. De verbindingsweg tussen deze plaatsen heet de 's-Gravenweg (naar deze weg is vermoedelijk het gezegde "Zo oud als de weg naar Kralingen" ontstaan), waar men als eerste bebouwde. Later werd de woonkern en het Oude Dorp, de tweede woonkerk bij de in de 16e eeuw gebouwde Oude Kerk (naam van het dorp ontleed zich aan het feit dat in Ouderkerk aan den IJssel de kerk ouder was dan in Nieuwerkerk) een soort eiland tussen uitgegraven meren, een gevolg van het turfsteken. Het oudst bekende stuk met betrekking tot Nieuwerkerk in het Rijksarchief is van 22 januari 1317. Graaf Willem III verkoopt daarbij aan de heer Jan van der Werve voor 325 pond Hollands de ambachten Capelle en Nieuwerkerk. Pas later, in 1839, heeft men de Zuidplas drooggelegd, de huidige Zuidplaspolder. De Alexanderpolder volgde hierin later rond 1866. Het hoger gelegen Oude Dorp werd nu een soort terp, te midden van lager gelegen landbouwgrond. Door de aanleg van een spoorlijn tussen Rotterdam en Gouda in 1855, was verdere groei van Nieuwerkerk aan den IJssel onvermijdelijk. Meer mensen vestigden zich aan de 's Gravenweg of in het Oude Dorp. Pas na de Tweede Wereldoorlog wordt er een nieuwe wijk gebouwd: de Oranjebuurt (met straatnamen vernoemd naar de leden van de Koninklijke Familie). Steeds meer forenzen vestigden zich in Nieuwerkerk aan den IJssel, als gevolg dat het dorp de vraag al snel niet meer aankon. In reactie daarop werd de wijk Dorrestein gebouwd, tussen de Oranjebuurt en het Oude Dorp. Dorrestein kreeg daarbij ook het eerste winkelcentrum van het dorp, Winkelcentrum Dorrestein (dat inmiddels heeft plaatsgemaakt voor een nieuw gebouw), en andere voorzieningen zoals een muziekschool, buurtcentrum en ouderenwoningen. De echte groei van het dorp kwam in het begin van de jaren '80, toen de wijk Zuidplas werd gebouwd. Hierbij werd ook een nieuw gemeentehuis gebouwd en een nieuw winkelcentrum, vlakbij het nieuwe station (het oude station Nieuwerkerk was in 1935 opgeheven). Na deze tijd werden ook de wijken Kleinpolder gebouwd, en later ook Parkzoom, Esse en Esse Zoom. (bron: Wikipedia

Uitvaartverzorging in Nieuwerkerk aan den IJssel, relevante weblinks

Relevante links:
- Arjen J.A. Uitbeijerse Musicus:
http://www.arjenjauitbeijerse.nl
- Marcantus, Christelijk Vocaal Ensemble:
http://www.marcantus.nl
Crematorium Capelle Schollevaar:
http://www.crematoriabest.nl/crematoriumcapelle/index.htm
Crematorium Rotterdam:
http://www.yarden.nl/Uitvaartlocaties/Detail-vestiging/Yarden-Uitvaartcentrum-en-Crematorium-Rotterdam(Crematoria)
Crematorium Hofwijk:
http://www.rotterdam.nl/Voorziening:Crematorium_Rotterdam_Hofwijk_Crematoria


Kerken, kerkgemeenschappen in Nieuwerkerk aan den IJssel:
PKN:
http://www.pkn-nieuwerkerk.nl
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
http://www.de-lichtkring.nl
Hervormde Gemeente:
http://www.hervormdegemeente-nieuwerkerkaandenijssel.nl
Rooms Katholiek:
http://www.churchatwork.nl/zoek/kerk-3972.html

Kosten van een uitvaart in Nieuwerkerk aan den IJssel

De kosten van een uitvaart zijn pas goed te bepalen naar aanleiding van een gesprek. Specifiek informatie rondom de kosten bij een uitvaart in Nieuwerkerk aan den IJssel vindt u hier. Wij zullen altijd transparant zijn in de kosten die wij als uitvaartbedrijf doorbelast krijgen en aan u doorbelasten. Wij rekenen geen provisies op de diensten en produkten die wij voor u regelen. Hierdoor ontstaat een veel betrouwbaarder beeld van de werkelijke kosten van de uitvaart en worden er door ons geen extra marges aan u doorberekent. Onze vergoeding als uitvaartverzorger is voor het regelen en begeleiden van de uitvaart. Alle andere uitvaartkosten zullen wij 1 op 1 aan u doorrekenen zonder een winstopslag.

Indien u een uitvaartpolis heeft dan is het goed te weten dat wij alle uitvaartverzekeringen en polissen accepteren voor de betaling van de uitvaart. Samen met u en de verzekeraar zorgen we voor duidelijkheid over het verzekerde bedrag en kunnen indien gewenst voor de afhandeling zorgen.

Terug naar de homepage voor uitvaart Nieuwerkerk aan den IJssel